Κυριακή 24 Απριλίου 2016

Μια ιδανική αγορά ακινήτων...!!!
   Πολύ συχνά τελευταία ακούω από συναδέλφους πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, που όντως είναι, πόσο δυσμενείς οι συνθήκες της αγοράς, το φορολογικό σύστημα δεν ευνοεί πλέον τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι πελάτες δεν δέχονται να επιβαρυνθούν με μεσιτική αμοιβή κ.α....Το αποτέλεσμα αυτής της μεμψιμοιρίας είναι το κλείσιμο των λογιστικών βιβλίων για πολλούς από εμάς, οι εκπτώσεις στην μεσιτική μας αμοιβή που φτάνουν πολύ συχνά ακόμη και στη δωρεάν εργασία