Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017

Τι πουλάει ο μεσίτης ακινήτων;;;;
   Στον κλάδο των ακινήτων, μπορεί κανείς με άνεση να πει ότι συναντάει πολλούς και διαφορετικής φιλοσοφίας τον καθένα πωλητές. Το ερώτημα είναι, τι ακριβώς πουλάνε αυτοί οι πωλητές; κι αν αυτό που πουλάνε έχει την δέουσα ανταπόκριση απ το κοινό και το σπουδαιότερο όλων, αν οι προσδοκίες