Δευτέρα 14 Μαρτίου 2016

Ο συνάδελφος, η συνεργασία και η αποκλειστική ανάθεση!!
   Η αγορά τεράστια, ο ανταγωνισμός μεγάλος, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και πολύ αρνητικοί στο να επιβαρυνθούν με μεσιτική αμοιβή στην πλειοψηφία τους. Τρεις πολύ βασικοί λόγοι που οδηγούν πολλούς από εμάς, να λειτουργούμε κάτω από άγχος και πίεση για να φέρουμε αποτελέσματα που όμως μέχρι και την τελευταία στιγμή είναι αμφίβολα και εύκολα μπορούν να ανατραπούν. Κυρίως λόγω ανταγωνισμού, κάτι το οποίο θεωρώ πως είναι τουλάχιστον υγιές και αποτελεί μοναδικό κίνητρο,